Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13707
Title: Деякі методи автоматичного групування об’єктів
Authors: Кондрук, Наталія Емерихівна
Issue Date: 2014
Publisher: Восточно-Европейский журнал передовых технологий
Citation: Кондрук Н. Е. Деякі методи автоматичного групування об’єктів / Н. Е. Кондрук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 2(4). - С. 20-24.
Abstract: В роботі представлено загальний метод кластериза- ції об’єктів, що використовує нечіткі бінарні відношен- ня для визначення міри близькості векторів ознак об’єктів за «кутовою» та «довжинною» напівметриками. Даний метод реалізований у вигляді трьох алгоритмів. Програмна реалізація даного методу показала його ефективність при розв’язанні різних прикладних задач та простоту в засто- суванні
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13707
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри кібернетики і прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014.pdf342.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.