Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13708
Title: СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДАННЯ ДІЄТ
Other Titles: Decision Support Systems for automated diets
Authors: Кондрук, Наталія Емерихівна
Issue Date: 2015
Publisher: Управління розвитком складних систем
Citation: Системи підтримки прийняття рішень для автоматизованого складання дієт / Н. Е. Кондрук // Управління розвитком складних систем. - 2015. - Вип. 23(1). - С. 110-114.
Abstract: Сьогодні все більше уваги приділяється створенню систем підтримки прийняття рішень (СППР) в різних областях людської діяльності, які поєднують можливості сучасних технічних засобів та знань і вмінь особи, що приймає рішення (ОПР) при прийнятті рішень. Зокрема, доцільним є створення систем автоматизованого складання індивідуалізованих дієт для лікаря-дієтолога. Розглянуто особливості концептуальної моделі СППР для автоматизованого складання дієт на прикладах систем «Dietolog» та «Dietolog+». Описано їх практичні можливості та організацію діалогу «ОПР-СППР». Побудовано узагальнену схему взаємодії типу «людина-машина» лікаря-дієтолога та СППР, яка використовується в системах «Dietolog» та «Dietolog+». Використання описаних систем на практиці дало змогу виключити технічні труднощі розрахунку складових індивідуалізованих дієт для деяких класів задач дієтотерапії та збалансованого харчування.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13708
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри кібернетики і прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015.pdf192.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.