Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13728
Title: Удосконалення якості навчання з біоорганічної хімії студентів-іноземців з англійською мовою навчання
Other Titles: Improving of quality for training in Bioorganic Chemistry for foreign students with English language studying
Authors: Сливка, Михайло Васильович
Фізер, Максим Михайлович
Лендєл, Василь Георгійович
Keywords: біоорганічна хімія, студенти-іноземці, англійська мова навчання, удосконалення якості навчання
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Сливка, М. В. Удосконалення якості навчання з біоорганічної хімії студентів-іноземців з англійською мовою навчання [Текст] / М. В. Сливка, М. М. Фізер, В. Г. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Хімія / редкол.: С.Ю. Чундак (голова), І.Є. Барчій, С.М. Сухарев, В.Г. Лендєл та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – Вип. 1 (35). – С. 68-70. – Бібліогр.: с. 70 (12 назв).
Series/Report no.: Хімія;
Abstract: На сучасному етапі курс «Біоорганічна хімія» є необхідним для набуття студентами знань про будову та реакційну здатність біологічно активних органічних речовин. Мета курсу – полягає у вивченні будови та реакційної здатності органічних речовин, що входять до складу живих організмів – низько- молекулярних біорегуляторів, біополімерів, природних та синтетичних фізіологічно активних сполук. Програма даного курсу складена у відповідності з сучасним рівнем розвитку біоорганічної хімії та вимогами, що ставляться до підготовки фахівців високої кваліфікації в області біоорганічної хімії.
The experience of teaching of Bioorganic and Medicinal Chemistry for foreign students in universities of Ukraine is investigated. The pedagogical experiment to improve the quality of education is carried out: the continuously monitoring of student’s success and publicity of their results; mandatory schedule individual consultations-reworking; creation of an open framework of practical tests & MCQ. As a result of pedagogical experiment we could increase the indicators of quality and success of Bioorganic Chemistry teaching for foreign students with the English language of studying.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13728
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Хімія Випуск 1 (35) - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.