Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13741
Title: Сучасний стан українсько-румунського транскордонного співробітництва
Other Titles: Current status of Ukrainian-Romanian cross-border cooperation
Authors: Гарагонич, Василь Васильович
Keywords: Україна, Румунія, Закарпаття, прикордонні регіони, євроінтеграція, транскордонне співробітництво
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Гарагонич, В. В. Сучасний стан українсько-румунського транскордонного співробітництва [Текст] / В. В. Гарагонич, В. В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія / відп. за вип. Н.П.Керецман. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – Вип. 2 (35). – С. 37–40. – Бібліогр.: с. 40 (11 назв).
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті аналізуються сучасний стан українсько-румунського транскордонного співробітництва, його здобутки у різних сферах суспільного життя, проблеми та перспективи. Наголошується, що поглиблення взаємовигідної співпраці двох сусідніх народів відповідає їхнім національним інтересам, створює передумови для кращого взаєморозуміння людей. На основі використання найсвіжіших джерел, зокрема матеріалів засобів масової інформації, автори наводять яскраві приклади взаємодії по обидва боки українсько-румунського кордону. Йдеться про необхідність налагодження й активізації малого прикордонного руху, розширення його меж, розбудови транспортної інфраструктури, відкриття нових пунктів пропуску тощо. Робиться акцент на розробці стратегії співпраці європейських прикордонних регіонів. Ключові слова: Україна, Румунія, Закарпаття, прикордонні регіони, євроінтеграція, транскордонне співробітництво.
The article analyzes the current status of Ukrainian-Romanian border cooperation and its achievements in different spheres of public life, problems and prospects. It is noted that deepening mutually beneficial cooperation between the two neighboring nations meet their national interests, a prerequisite for a better understanding of people. On the basis of the latest sources, including the media, the authors gives vivid examples of interaction on both sides of the Ukrainian-Romanian border. The authors speaks of the need for adjustment and revitalization of local border traffic, expanding its borders, transport infrastructure, opening new checkpoints and so on. The emphasis is on the development cooperation strategies of European Border Regions. Keywords: Ukraine, Romania, Transcarpathia, border regions, European integration, cross-border cooperation.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13741
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 2(35) - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.