Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13803
Title: Використання Форсайт-технологій в управлінні фермерським господарством
Other Titles: Using technology Foresight the farm management
Authors: Горіховський, М. В.
Keywords: сталий розвиток, Форсайт, фермерські господарства, прогнозування, конкурентоспроможність, управління
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Горіховський, М. В. Використання Форсайт-технологій в управлінні фермерським господарством [Текст] / М. В. Горіховський // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 11. – С. 24–27. – Бібліогр.: с. 27 (10 назв).
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: Сьогодні в українському суспільстві створюються необхідні умови для розвитку нових технологій соціального прогнозування та передбачення. До таких технологій належать метод Форсайта, Data Mining тощо. У статі розглядається доцільність використання Форсайт-технології для прогнозування перспектив розвитку фермерських господарств у Хмельницькій області. Ключові слова: сталий розвиток, Форсайт, фермерські господарства, прогнозування, конкурентоспроможність, управління.
In today’s time in the Ukrainian society are necessary conditions for the development of new technologies of social forecasting and foresight. These technologies include a method Foresight, Data Mining, and others. This article examines the feasibility of using technology foresight to predict the prospects for the development of farms in the Khmelnitsky region. Key words: sustainable development, Foresight, farms, forecasting, competitiveness, management.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13803
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 11 - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.