Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13878
Title: Високоінвазійні види рослин Закарпаття: поширення та вплив на фіто різноманіття
Other Titles: Highly invasive plant species of the Transcarpathia (Ukraine): distribution and impact assessment on phytodiversity
Authors: Проць, Б. Г.
Вихор, Б. І.
Keywords: високоінвазійні види рослин, поширення, оцінка впливу, Закарпаття, Україна
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Проць, Б. Г. Високоінвазійні види рослин Закарпаття: поширення та вплив на фіто різноманіття [Текст] / Б. Г. Проць, Б. І. Вихор // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / голов. ред. В.І. Комендар. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 36. – С. 40-44. – Бібліогр.: с. 44 (21 назва).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Визначені динамічні тенденції високо інвазійних модельних видів рослин. Схема розподілу більшості модельних видів інвазійних рослин містить довготривалу лаг-фазу. Експоненціальна фаза почалася між кінцем вісімдесятих і початком дев'яностих років. Оцінка впливу була визначена на основі використання рангових систем, таких як Alien Plants Ranking System та An Invasive Species Assessment Protocol. Найбільш агресивним видом для Закарпаття є борщівник Сосновського. Вважаємо, що в питаннях контролю інвазійних видів рослин менеджери довкілля стикнуться з великою проблемою у найближчому майбутньому. Ключові слова: високоінвазійні види рослин, поширення, оцінка впливу, Закарпаття, Україна.
The dynamic tendencies of highly invasive model plant species are identified. The distribution pattern of the most model invasive plant species consists of a long lasting lag-phase. The exponential phase has started be-tween late eighties and early nineties. The impact assessment is prepared by using rank systems, like Alien Plants Ranking System and An Invasive Species Assessment Protocol. The Heracleum sosnowskyi is a most aggressive plant species for the Transcarpathia. The nature conservation management on invasive species control is considered to face a big challenge for the near future. Keywords: highly invasive plant species, distribution, impact assessment, Transcarpathia, Ukraine.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13878
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 36 - 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВИСОКОІНВАЗІЙНІ ВИДИ РОСЛИН ЗАКАРПАТТЯ.pdf293.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.