Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1394
Title: Система топографоанатомічних координат щічної ділянки у плодів людини
Other Titles: The coordinate system of topographic anatomy of the buccal area in the human fetuses
Authors: Олійник, І.Ю.
Марценяк, І.В.
Keywords: щічна ділянка, проекційна анатомія, розвиток, плід
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Олійник, І. Ю. Система топографоанатомічних координат щічної ділянки у плодів людини [Текст] / І. Ю. Олійник, І. В. Марценяк // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / гол. ред. А.С. Головацький. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2013. – Вип. 3 (48). – С.15–19. – Бібліогр.: с. 19 (8 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: На 35 плодах людини, з яких 17 – чоловічої статі та 18 – жіночої, віком від 4 до 7 місяців внутрішньоутроб- ного розвитку (160,0–350,0 мм тім’яно-п’яткової довжини) з використанням комплексу морфологічних мето- дів (антропометрія, морфометрія, макроскопія, аналіз цифрових зображень послідовних етапів препару- вання м’яких тканин щічної ділянки, статистичний аналіз) досліджені особливості динаміки змін морфомет- ричних показників щічної ділянки з урахуванням конституційного типу, статі та віку плодів. Розроблена си- стема координат бічної ділянки лиця (за топографоанатомічним поділом) для визначення меж ділянок лиця за зовнішніми орієнтирами. Встановлені періоди нерівномірного зростання морфометричних показників бічної ділянки лиця та щічної ділянки, які можуть бути критичними для виникнення варіантів та вад будови. Виявлені статеві та конституційні особливості морфометричних показників щічної ділянки у динаміці пло- дового періоду. Ключові слова: щічна ділянка, проекційна анатомія, розвиток, плід
Description: The peculiarities of dynamic changes of morphometric parameters of the buccal area considering constitutional type, sex and age of the fetuses are investigated on 35 fetus specimens (17 males and 18 females) aged from 4 to 7 months of fetal development (160,0–350,0 mm parietal-calcaneal length)) using a complex of morphological methods (anthropometry, morphometry, macroscopy, analysis of digital images of successive dissection stages of the buccal soft tissues, statistical analysis). The coordinate system of topographic anatomy of the lateral face area is developed for determining the boundaries of the face areas using external landmarks. Irregular growth periods of morphometric parameters for the lateral face and buccal areas that may be critical for the options emergence and flaws structure are established. Sexual and constitutional peculiarities of the morphometric parameters of the buccal area during the fetal period are identified. Key words: buccal area, projective anatomy, fetal period, fetus
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1394
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 3 (48) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.