Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13959
Title: Спосіб автоматизованого складання дієтичного харчування "дієтолог"
Other Titles: Automated method dietary "Nutritionist"
Method for automated comprising of dietary nutrition
Authors: Кондрук, Наталія Емерихівна
Горленко, Олеся Михайлівна
Маляр, Микола Миколайович
Томей, Адріан Іванович
Issue Date: 22-Dec-2011
Citation: А61К8/19, А61К8/30, МПК (2006.01). Патент на корисну модель 64777 Україна. Спосіб автоматизованого складання дієтич- ного харчування «Дієтолог» [Текст] / Маляр М. М., Кондрук Н. Е., Горленко О. М., Томей А.І . – № u201100007; Заявл. від 04.01.2011; Опубл. 25.11.2011, Бюл.№ 22.
Abstract: Спосіб автоматизованого складання дієтичного харчування, який включає комплекс проведення попередніх клінічних досліджень стану пацієнта, вибір дієти, який відрізняється тим, що додатково використовують систему підтримки прийняття рішень "Дієтолог", яка містить автоматизований блок введення комплексу даних пацієнта, які далі надходять в блок обробки даних, де формують математичну модель задачі, після чого дані надходять в блок розрахунку дієти, потім в блок введення можливої корекції дієти лікарем, далі йде процес завершення в блоці виводу результатів роботи системи, що включає отримання інформації про пацієнта та складові індивідуальної дієти в залежності від основних врахованих показників стану його здоров’я, призначають курс дієтотерапії, через місячний період повторно проводять обстеження пацієнта і, при необхідності, проводять корекцію дієти згідно з описаною системою до досягнення позитивного клінічного ефекту.
Description: <a href="http://uapatents.com/4-64777-sposib-avtomatizovanogo-skladannya-diehtichnogo-kharchuvannya-diehtolog.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб автоматизованого складання дієтичного харчування “дієтолог”</a>
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13959
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри кібернетики і прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
патеnt.pdf184.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.