Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14077
Title: Досвід використання методу експертних оцінок для визначення окремих видів втрат продуктивного робочого часу медичних працівників регіональних підрозділів служби протидії віл-інфекції/сніду
Other Titles: Experience in applying expert assessment method for defining specific types of productive time losses of healthcare workers at regional units of HIV/AIDS prevention
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Мулеса, Оксана Юріївна
Ніколко, Марина Вікторівна
Keywords: медичні працівники, служба протидії ВІЛ/СНІД, робочий час, експертні оцінки
Issue Date: 2016
Publisher: ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
Citation: Миронюк І. С. Досвід використання методу експертних оцінок для визначення окремих видів втрат продуктивного робочого часу медичних працівників регіональних підрозділів служби протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу / І. С. Миронюк, О. Ю. Мулеса, М. В. Ніколко // Україна. Здоров'я нації. – 2016. – № 4/1 (41). – С. 164–171.
Abstract: Мета – провести кількісну оцінку окремих втрат (відрядження, навчання і тимчасова непрацездатність) продуктивних робочих днів протягом календарного року медичними працівниками сайтів антиретровірусної терапії із використанням методів експертної оцінки. Матеріали та методи. Використано метод експертних оцінок у два етапи дослідження: експертне опитування та експертна оцінка за результатами попереднього експертного опитування зі статистичною та математичною обробкою результатів. Результати та висновки. За результатами експертного опитування 70 експертів – лікарів і медичних сестер сайтів антиретровірусної терапії в п’яти областях України визначено числові варіанти найбільш імовірних оціночних втрат продуктивного робочого часу медичних працівників служби протидії ВІЛ/СНІДу. Методом експертної оцінки 9 експертами отриманих результатів опитування визначено, що непродуктивні втрати робочого часу лікарів на відрядження, навчання та тимчасову непрацездатність оціночно становлять 41 робочий день протягом календарного року, медичних сестер – 17 робочих днів відповідно.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14077
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.