Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14130
Название: Спосіб індикації та оцінки екологічного стану забрудненої важкими металами системи ґрунт – рослина за біохімічними показниками
Другие названия: The approach of polluted by heave metals soil – plant system indication and its ecological state assessment using biochemical indexes
Авторы: Самохвалова, В.Л.
Фатєєв, А.І.
Якушко, В.І.
Журавльова, І.М.
Ключевые слова: біохімічні показники, індикація, оцінка забруднення, важкі метали, система ґрунт – рослина
Дата публикации: 2008
Издательство: Видавництво УжНУ «Говерла»
Библиографическое описание: Спосіб індикації та оцінки екологічного стану забрудненої важкими металами системи грунт-рослина за біохімічними показниками [Текст] / В. Л. Самохвалова, А. І. Фатєєв, В. І. Якушко, І. М. Журавльова // Науковий вісник Ужгородського університету : Cерія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.Г. Рошко, В.О. Чумак та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2008. – Вип. 24. – С. 83-90. – Бібліогр.: с. 90 (11 назв).
Серия/номер: Біологія;
Краткий осмотр (реферат): Розроблено спосіб, що відноситься до способів діагностики та оцінки забруднення важкими металами, використовуючи маркерні показники спрямованості біохімічних процесів, визначення рівнів вмісту активних форм забруднювачів в системі ґрунт–рослина, за яких проявляється погіршення екологічного її стану, токсичність забруднювачів. За впливу металів–токсикантів, використовуючи систему біохімічних показників, математичну обробку даних прогнозують забруднення системи ґрунт - рослина, поширюють встановлені взаємозв’язки на досліджувані типи ґрунтів різно- го генезису та рослини різних видів. Спосіб характеризується ефективністю, експресністю за одночасного підвищення об’єктивності отриманих результатів і зниження трудомісткості проведення робіт. Ключові слова: біохімічні показники, індикація, оцінка забруднення, важкі метали, система ґрунт – рослина.
The approach is developed which concerns to the ways of diagnostics and estimation of heavy metals contamination using the marker indexes of biochemical processes orientation, determination of levels pollutants active forms content in the soil-plant system, which worsening of its ecological state, shows up for pollutants toxicity. At heavy metals influencing systems of biochemical indexes is used, mathematical processing of data and forecast contamination of the soil–plant system; widen the set relationships on the explored soils types of different genesis and kinds of plants. The approach is characterized by efficiency, express at the simultaneous increase of objectivity of the received results and decline of labors intensiveness of works conducting. Key words: biochemical indexes, indication, estimation of contamination, heavy metals, soil-plant system.
Тип: Text
Тип публикации: Стаття
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14130
Располагается в коллекциях:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 24 - 2008Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.