Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14197
Title: Методичні рекомендації проведення хронометражу послуги консультування та тестування на ВІЛ з ініціативи медичного працівника з використанням ШТ на ВІЛ у практиці лікаря
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Перегінець, Ігор Богданович
Keywords: хронометраж, медичні послуги, ВІЛ-інфекція/СНІД, сімейний лікар
Issue Date: 2014
Publisher: МОЗ України
Citation: Методичні рекомендації проведення хронометражу послуги консультування та тестування на ВІЛ з ініціативи медичного працівника з використанням ШТ на ВІЛ у практиці лікаря / Уклад. : І. С. Миронюк, І. Б. Перегінець. — К. : «К.І.С.», 2014. — 36 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях висвітлено питання методики організації та про- ведення хронометражу медичної послуги консультування і тестування на ВІЛ з іні- ціативи медичного працівника з використанням швидких тестів для визначення ан- титіл до ВІЛ у практиці лікарів різних спеціальностей і рівнів надання медичної до- помоги. Визначення фактичних затрат робочого часу лікаря на надання цієї послуги з дотриманням вимог нормативних документів МОЗ України дозволить розрахува- ти робоче навантаження та спланувати робочий час лікаря, який надає медичну по- слугу КіТ на ВІЛ з ініціативи медичного працівника з використанням ШТ на ВІЛ. Ре- комендації адресовано лікарям усіх вузьких спеціальностей, лікарям загальної прак- тики — сімейної медицини, керівникам закладів охорони здоров’я та організаторам охорони здоров’я.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14197
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка проведення хронометражу КіТ на ВІЛ.pdf277.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.