Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14301
Title: Про необхідність запровадження магістратури з громадського здоров’я за освітньо-науковими програмами
Other Titles: On the need for master’s program in public health according to academic programs implementation
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Шафранський, Віктор Вікторович
Keywords: Громадське здоров'я, магістратура, освітньо-наукова програма, необхідність
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Citation: Слабкий Г.О. Про необхідність впровадження магістратури з громадського здоров'я за освітньо-науковими програмами / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Шафранський // Медична освіта. - 2017. - №2 (74). - С.72-74.
Abstract: Мета роботи – обґрунтувати необхідність та представити підходи до запровадження магістратури з громадського здоров’я. При виконанні роботи використано методи структурно-логічного аналізу та бібліосемантичний. Методичною основою дослідження став системний аналіз та системний підхід. Матеріалами дослідження стали документи ВООЗ з забезпечення системи громадського здоров’я кадрами і їх підготовки та досвід провідних країн світу з зазначеного питання. Основна частина. Освітньо-наукова програма магістратури за фахом “Громадське здоров’я” складається із 5 обов’язкових модулів та чотирьох модулів, один із яких вибирається магістром на вибір. Програма включає виробничо-навчальну практику та науково-дослідну роботу. Обсяг програми становить 3600 год (120 кредитів ЄКТС). Лекційний курс складає 462 навчальні години. На проведення семінарів виділено 512 навчальних годин, практичних занять – 1318 навчальних годин, самостійну роботу – 1308 (36,3 %) навчальних годин. Висновок. Обґрунтована необхідність впровадження магістратури з громадського здоров’я за освітньо-науковими програмами.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14301
ISSN: 1681-2751
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Медична освіта _2017_2_18.pdf122.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.