Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14625
Title: Економічні фактори розвитку промислового та цивільного будівництва в сільському господарстві України
Other Titles: Economic factors for development of industrial and civil building in agriculture of Ukraine
Authors: Ажаман, І.А.
Keywords: промислове та цивільне будівництво, сільське господарство, економічні фактори, розвиток, напрямки впливу, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Карпатська вежа"
Citation: Економічні фактори розвитку промислового та цивільного будівництва в сільському господарстві України [Текст] / І. А. Ажаман // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 9–12. – Бібліогр. : с. 12 (7 назв)
Abstract: В статті розкривається актуальність дослідження факторів, які впливають на розвиток будівництва в сільському господарстві України. Виявлено, що до таких факторів можна віднести: економічні, політико-правові, соціально-культурні, демографічні, психологічні тощо. Серед вказаної сукупності одне з провідних місць посідає група економічних факторів, які визначають можливості для організації виробничо-збутової діяльності сучасного підприємства, проведення наукових досліджень в галузі, освоєння техніко-технологічних напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених та інше. Економічні фактори розглядалися з позиції трьох рівнів – державного, регіонального та рівня підприємства. Визначені напрями впливу економічних факторів на розвиток будівництва в сільському господарстві. Ключові слова: промислове та цивільне будівництво, сільське господарство, економічні фактори, розвиток, напрямки впливу, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище.
The article opens up actuality researches factors, that influence on development of building in Ukraine agriculture. It is educed that to such factors attribute: economic, political, legal, socio-cultural, demographic, psychological, et al. Among the indicated totality one of leading places occupies group of economic factors, that determine possibilities for organization of productive-sale activity of modern enterprise, realization of scientific researches in industries, mastering of technically-technological works of home and foreign scientists, et al. Economic factors were examined from position of three levels - state, regional and enterprise. It is educed the meaning of economic factors for development of building in agriculture. Keywords: industrial and civil building, agriculture, economic factors, development, directions of influence, environment, internal environment.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14625
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (38) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.