Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14630
Title: A comparison based on statistical methods of balance sheet valuations of listed shares in bull and bear markets
Authors: Bielawski, Paweł
Keywords: фінансові інструменти, вартість, модель балансової оцінки, оцінка, фінансово-економічні моделі
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Карпатська вежа"
Citation: A comparison based on statistical methods of balance sheet valuations of listed shares in bull and bear markets [Текст] / P. Bielawski // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 29–37. – Бібліогр. : с. 37 (18 назв)
Abstract: В статті представлено моделі балансової оцінки акцій, що нотуються на фондових біржах, на основі вартості, що походить з активного ринку, та вартості, встановленої на підставі фінансово-економічних моделей. Ціллю статті є представлення результатів емпіричних досліджень, які на підставі статистичних методів порівнюють оцінку акцій за реальною вартістю з вартістю акцій, встановленою на підставі фінансово-економічних методів за два періоди. Перший період це цикл стабільного зросту цін на акції, який охоплює 1998-2007 роки. Другий період це цикл падіння цін на акції, який пов’язаний з глобальною фінансовою кризою і охоплює період в 14 років (1998-2011). Ключові слова: фінансові інструменти, вартість, модель балансової оцінки, оцінка, фінансово-економічні моделі.
A comparison based on statistical methods of balance sheet valuations of listed shares in bull and bear markets. The paper presents the models for balance sheet valuation of shares based on fair value in active markets estimated on the basis of economic and financial models. The paper aims to present the results of empirical research and a comparison, on the basis of statistical methods, of valuations based on the actual fair value and estimated share values determined by economic and financial methods in two periods. The first period is a cycle of steady increases in share values in 1998-2007. The second period is characterised by decreasing share values in connection with the global financial crisis – it is the period of 14 years from 1998 to 2011. Keywords: financial instruments, fair value, share valuation models, shares, balance sheet valuation.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14630
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (38) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.