Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14659
Title: Математичні методи факторного аналізу економічних процесів
Other Titles: Mathematic methods of factor analysis in economical processes
Authors: Завадяк, Роман Іванович
Кубіній, Володимир Володимирович
Веждел, В.В.
Вамош, А.М.
Keywords: фактор, математичні методи, економічна система, аналіз, прогнозування, інформатика, принцип
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Карпатська вежа"
Citation: Математичні методи факторного аналізу економічних процесів [Текст] / Р. І. Завадяк, В. В. Кубіній, В. В. Веждел, А. М. Вамош // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – Вип. 1 (38). – С.141–144. – Бібліогр. : с. 144 (5 назв)
Abstract: В статті розкрита сутність факторного аналізу, показані можливості та розкриті обструкції застосування математичних методів у факторному аналізу, окреслені цілі економіко-математичних методів оцінки впливу факторів в процесі управління економічною системою. Наведена класифікація факторів та показана логіка факторного аналізу. Запропоновано коло принципів застосування математичних методів, яке поєднує принципи економіки, математики та інформатики. Ключові слова: фактор, математичні методи, економічна система, аналіз, прогнозування, інформатика, принцип.
The article reveals the essence of factor analysis. It shows the possibility and obstructions in application of mathematical methods in factor analysis. It is outlined goals of economic and mathematical methods to assess the impact of factors in the management of the economic system. The classification factors and the logic of factor analysis are offered. A range of principles, which combines principles of mathematics, economics and informatics, is covered. Keywords: factor, mathematic methods, economic system, analysis, prognosis, informatics, principle.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14659
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (38) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.