Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14662
Title: Вплив організаційної культури на творчість та інновації у сільськогосподарських підприємствах України
Other Titles: Influence of organizational culture on creativity and innovation in agricultural enterprises of Ukrain
Authors: Каращук, Л.М.
Keywords: організаційна культура, творчість, інновації, детермінанти
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Карпатська вежа"
Citation: Вплив організаційної культури на творчість та інновації у сільськогосподарських підприємствах України [Текст] / Л. М. Карашук // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – Вип. 1 (38). – С.157–164. – Бібліогр. : с. 164 (6 назв)
Abstract: Досліджено місце та роль організаційної культури у підвищенні рівня творчості та інновацій в сільськогосподарських підприємствах. Показано взаємозв’язок між організаційною культурою, організаційними змінами, творчістю та інноваціями. Виділено та досліджено детермінанти організаційної культури, які впливають на рівень творчості та інновацій: стратегія, структура, механізми підтримки, поведінка, що заохочує інновації, відкриті комунікації. Розглядається вплив кожного чинника на творчість та інновації. У статті також пояснюється, що цінності, норми та переконання, які відіграють важливу роль у творчій та інноваційній діяльності, можуть або підтримувати, або перешкоджати творчості та інноваціям, залежно від того, яким чином вони впливають на індивідуальну та групову поведінку. Ключові слова: організаційна культура, творчість, інновації, детермінанти.
The place and the role of organizational culture in raising creativity and innovation level at agricultural enterprises is explored. The relationship between organizational culture, organizational change, creativity and innovation is estimated. The determinants of organizational culture which affect the level of creativity and innovation are identified and examined. These determinants imply strategy, structure, support mechanisms, behavior which encourage innovation and open communication. The effect of each determinant on creativity and innovation is discussed. Values, norms and beliefs that play a great role in forming creativity and innovation in accordance with their influence on individual and group behavior are observed. Keywords: organizational culture, creativity, innovation, determinants.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14662
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (38) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.