Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14683
Title: Реалізація ідеї формування туристичних маршрутів Карпатського Регіону
Other Titles: Algorithm of tourist routes Carpathian region
Authors: Свида, І.В.
Микита, М.-Н. М.
Keywords: туризм, туристичні маршрути, Карпатський економічний регіон
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Карпатська вежа"
Citation: Реалізація ідеї формування туристичних маршрутів Карпатського регіону [Текст] / І. В. Свида, М. -. Микита // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 254–257. – Бібліогр. : с. 257 (2 назви)
Abstract: В даній статті розроблено алгоритм формування регіональних туристичних маршрутів. Наголошено на економічній та соціально-культурній ефективності від розвитку туризму в Карпатському регіоні. Виділені основні проблемні питання щодо розроблення туристичних маршрутів у регіоні. Ключові слова: туризм, туристичні маршрути, Карпатський економічний регіон.
In this paper, the algorithm of formation of regional routes. Emphasized the economic and socio-cultural effectiveness of tourism development in the Carpathian region. The basic issues regarding the development of tourist routes in the region. Keywords: tourism, travel itineraries, Carpathian economic region.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14683
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (38) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.