Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14748
Title: Активізація інноваційної діяльності у сфері аграрного виробництва
Other Titles: The enhancing of innovation activity in the sphere of agricultural production
Authors: Газуда, Леся Михайлівна
Готра, Вікторія Вікторівна
Keywords: інновації, сфера аграрного виробництва, активізація інноваційної діяльності, інноваційний розвиток, інноваційний клімат, інвестиції в інновації, модель інноваційного розвитку
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Активізація інноваційної діяльності у сфері аграрного виробництва [Текст] / Л. М. Газуда, В. В. Готра // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П.Мікловда, В.І.Ярема, В.О.Приходько та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 1 (42). – С. 48-52. – Бібліогр.: с. 52 (17 назв)
Abstract: У статті проаналізовано особливості інноваційної діяльності держави у сфері аграрного виробництва, розглянуто основні причини та фактори уповільнення інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств, узагальнено принципи державної інноваційної політики заохочення до інновацій, запропоновані організацією економічного співробітництва та розвитку. Наведено основні напрями підвищення інноваційної активності підприємств аграрної сфери. Ключові слова: інновації, сфера аграрного виробництва, активізація інноваційної діяльності, інноваційний розвиток, інноваційний клімат, інвестиції в інновації, модель інноваційного розвитку.
This article analyzes the features of the innovation activities of the state in the sphere of agricultural production. The basic causes and factors of slowing the innovations at domestic agricultural enterprises were examined. The principles of public innovation policies for encouraging the innovations proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development were generalized. The basic directions of innovation activity of the enterprises in agricultural sector were given. Keywords: innovations, sphere of agricultural production, enhancing of innovations, innovation development, innovation climate, investment in innovations, model of innovation development.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14748
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (42) - 2014
Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.