Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1475
Title: Конституціоналізм і природа конституції: проблеми теорії і практики
Authors: Савчин, Михайло Васильович
Keywords: конституційне право, конституціоналізм, конституціоналізм, верховенство права, гідність людини, демократія
Issue Date: 2013
Citation: Савчин М.В. (2013) Конституціоналізм і природа конституції: проблеми теорії і практики : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02.
Abstract: Робота присвячена дослідженню теорії і практиці реалізації конституції у контексті доктрини конституціоналізму. Запропоновано авторську концепцію бачення конституціоналізму як комплексного правового явища, з якого виводиться природа конституції у конкретному типі суспільства. Розкрито природу, структуру і дано типологію конституціоналізму, зокрема його впливу на трансформацію звичаєво-релігійних правових систем та на явище глобалізації в праві. Висвітлено сутність конституційних цінностей як результату суспільного консенсусу щодо конституційного захисту певних соціальних благ, які зумовлюють зміст і структуру конституційних принципів і норм, логіку і напрям розвитку конституційних явищ і процесів. Наведено триланкову структуру конституційних цінностей: універсальних, атрибутивних та інституційних. Дано їх аналіз через призму конституційної доктрини, юриспруденції і законодавства. Розкрито природу конституції через призму її юридичної сили у національній правовій системі, яка визначає загальні параметри розвитку публічного і приватного права, володіє горизонтальним ефектом у приватному і соціальному праві, забезпечує конституціоналізацію міжнародного права та легітимацію передачі частини суверенних повноважень держави на супранаціональний рівень публічної влади. Визначено механізм чинності конституції як систему правових засобів установчої влади, її реалізації, тлумачення та правового захисту.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1475
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savchyn_aref.pdf633.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.