Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14761
Title: Інновації: становлення, політика та сучасні стратегічні тенденції розвитку
Other Titles: Innovations: formation, policy and modern strategic trends
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Остап’юк, М.Я.
Даньків, Володимир Йосифович
Яцишин, Н.З.
Keywords: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, пріоритетний інноваційний проект, інноваційне підприємство, інноваційна структура, інноваційна стратегія, інноваційна політика, інноваційний цикл
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Інновації: становлення, політика та сучасні тенденції розвитку [Текст] / Й. А. Даньків, М. Я. Остап’юк, В. Й. Даньків, Н. З. Яцишин // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П.Мікловда, В.І.Ярема, В.О.Приходько та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 1 (42). – С. 112-119. – Бібліогр.: с. 119 (12 назв)
Abstract: В статті характеризується поняття «інновація», наведений огляд існуючих типів інноваційних стратегій та удосконалено підхід і дано пропозиції щодо їх класифікації. Розглянуто світовий та вітчизняний досвід створення і функціонування інноваційних структур. На основі аналізу та змістовних характеристик основних інноваційних стратегій обґрунтовано вибір типу даних стратегій для підприємств нашої держави. Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, пріоритетний інноваційний проект, інноваційне підприємство, інноваційна структура, інноваційна стратегія, інноваційна політика, інноваційний цикл.
The concept of innovation is described, the review of existing types of innovation strategies and improved approach and propositions for their classification are given in the paper. The global and domestic experience of the innovative structures creation and operation are considered in the article. The methodology of the strategy type selection for the businesses in Ukraine on the basis of analysis and core characteristics is justified in the paper. Keywords: innovation, innovations, innovative product, priority innovative project, innovative company, innovative structure, innovation strategy, innovation policy, innovation cycle.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14761
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (42) - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.