Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14800
Title: Купівельна спроможність заробітної плати як базис розвитку людського потенціалу
Other Titles: Purchasing power of wages as the basis of human potential
Authors: Ревко, А.М.
Keywords: заробітна плата, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, купівельна спроможність, базис розвитку людського потенціалу
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Купівельна спроможність заробітної плати як базис розвитку людського потенціалу [Текст] / А. М. Ревко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П.Мікловда, В.І.Ярема, В.О.Приходько та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 1 (42). – С. 287-294. – Бібліогр.: с. 294 (14 назв)
Abstract: У статті проводиться дослідження купівельної спроможності заробітної плати населення регіонів України як економічного базису розвитку людського потенціалу та становлення матеріальних орієнтирів людини. Розглядається співвідношення заробітної плати і прожиткового мінімуму працездатного населення на мезорівні. Запропоноване власне визначення поняття «людський потенціал». Доведено, що людський потенціал є регіональною категорією, оскільки він формується і реалізується за просторовими ознаками. Сформульовано пріоритетні напрями політики в сфері підвищення реальних купівельних можливостей населення регіонів України. Ключові слова: заробітна плата, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, купівельна спроможність, базис розвитку людського потенціалу.
The article examines the purchasing power of wages of population of Ukrainian regions as the economic basis of human development and economic orienting point establishment. Correlation of wage and living wage of working population at the mesolevel is consided. Our own definition of the notion «human potential» is presented. We proved that human potential is a regional category as it is formed and fulfilled on the territorial bases. Strategic areas of policy in increasing real purchasing opportunities for the population of regions of Ukraine are formulated. Keywords: wage, living wage, minimum wages, purchasing power, the basis of human development.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14800
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (42) - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.