Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14802
Title: Аналіз інноваційно-технологічного стану економіки України в умовах глобалізації
Other Titles: The analysis of technological and innovational conditions Ukrainian economy in the context of globalization
Authors: Гудаков, О.К.
Keywords: інновації, глобалізація, інформаційно-комунікаційні технології, Україна, дослідження і розробка, технопарки, бюджетне фінансування, наукові кадри
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Аналіз інноваційно-технологічного стану економіки України в умовах глобалізації [Текст] / О. К. Гудаков // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П.Мікловда, В.І.Ярема, В.О.Приходько та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 1 (42). – С. 299-305. – Бібліогр.: с. 305 (8 назв)
Abstract: Стаття присвячена аналізу створення і використання інновацій та технологій в економіці України в сучасних глобальних умовах. В статті наводяться дані щодо кількості та структури організацій, які здійснюють науково-технічну та інноваційну діяльність. Надається інформація стосовно структури та динаміки зміни кількості працівників організацій, які здійснюють науково-технічну діяльність. Проводиться аналіз фінансування інноваційної діяльності. У статті описуються особливості інноваційно-технологічного стану на підприємствах металургійної, хімічної, машинобудівної, легкої та харчової промисловості України. Підкреслюється значення технопарків у підвищенні технологічного потенціалу української економіки. Характеризуються особливості використання інформаційно- комунікаційних технологій на українських підприємствах. Ключові слова: інновації, глобалізація, інформаційно-комунікаційні технології, Україна, дослідження і розробка, технопарки, бюджетне фінансування, наукові кадри.
This article analyzes the creation and using of innovations and technologies in Ukrainian economy in terms of global environment. The article presents data regarding the number and structure of organizations that provide scientific, technological and innovation activities. Here is available information on the structure and dynamics of the number of employees of organizations that provide R&D activity. Here is analysis the financing of innovational activity. This paper describes the features of innovation and technological position in the metallurgical, chemical, machinery, textile and food industry in Ukraine. Here is available information on the importance of technoparks in improving the technological capacity of the Ukrainian economy. The article characterizes the using of information and communication technologies in Ukrainian companies. Keywords: innovations, globalization, information and communication technologies, Ukraine, research and development, industrial parks, government funding, scientific specialists.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14802
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (42) - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.