Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1481
Title: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ: епістомологічні підходи та практична проблематика
Authors: Мікловда, Василь Петрович
Брітченко, Ігор Геннадійович
Кубіній, Наталія Юріївна
Колодинський, Сергій Борисович
Ціцак, Л.М.
Keywords: стратегічне управління, конкурентоспроможність, соціально-економічні системи, рагіональні рівні, національні рівні, епістомологічні підходи, випереджальний розвиток, сучасні концепціїї, роль та значення малого бізнесу, конкурентні переваги, модель стратегічного управління, конкурентоспроможність регіону, національна економіка, регіональна економіка
Issue Date: 2013
Publisher: Полтава: ПУЕТ, 2013
Citation: Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю., Колодинський С.Б., Ціцак Л.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с.
Series/Report no.: Рекомендовано Вченою радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (28 листопада 2012 р., протокол № 10);Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ( 6 грудня 2012 р, протокол № 9)
Abstract: В монографії досліджуються теоретичні та практичні питання стратегічного управління конкурентоспроможністю соціально-економічних систем регіонального та національного рівнів. Розкриті епістомологічні підходи до сутності конкурентоспроможності з позицій парадигми випереджального розвитку, що дозволило висвітлити основні сучасні концепти стратегічного управління. В монографії велика увага приділена ролі та значенню малого бізнесу у формуванні національних та регіональних конкурентних переваг. Запропонована модель стратегічного управління конкурентоспроможністю регіону. Монографія призначена для науковців, практиків у сфері стратегічного управління, студентів, що вивчають стратегічне управління національною та регіональною економіками.
Description: В монографії досліджуються теоретичні та практичні питання стратегічного управління конкурентоспроможністю соціально-економічних систем регіонального та національного рівнів. Розкриті епістомологічні підходи до сутності конкурентоспроможності з позицій парадигми випереджального розвитку, що дозволило висвітлити основні сучасні концепти стратегічного управління. В монографії велика увага приділена ролі та значенню малого бізнесу у формуванні національних та регіональних конкурентних переваг. Запропонована модель стратегічного управління конкурентоспроможністю регіону. Монографія призначена для науковців, практиків у сфері стратегічного управління, студентів, що вивчають стратегічне управління національною та регіональною економіками.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1481
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.