Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15079
Назва: Удосконалення державного регулювання процесів використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві
Інші назви: Improvement of the state regulation of the processes of renewable natural resources usage in agriculture
Автори: Газуда, Михайло Васильович
Ерфан, Віталій Йосипович
Газуда, Сергій Михайлович
Ключові слова: державне регулювання, природні ресурси, сільське господарство, законодавче забезпечення, земле-, лісо- і водокористування, біологічні ресурси, рослинний і тваринний світ
Дата публікації: 2015
Видавництво: Вид-во "Карпатська вежа"
Серія/номер: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка;
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено актуальним проблемам удосконалення управлінських підходів щодо державного регулювання процесом використання відновлюваних природних ресурсів. Основним завданням окреслено обґрунтування необхідності формування комплексу заходів з удосконалення державного управління у сфері земле-, лісо- і водокористування, а також використання, у процесі сільськогосподарського виробництва, потенціалу біологічних ресурсів, зокрема рослинного і тваринного світу, збереження і відновлення навколишнього природного середовища. Метою статті є обґрунтування управлінських підходів до удосконалення державного регулювання процесу використання відновлюваних природних сільськогосподарських ресурсів на основі врахування факторів впливу на забезпечення ефективного розвитку досліджуваної сфери. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання явищ і процесів. Серед сукупності методів найважливішими є: узагальнення та наукової абстракції – з метою обґрунтування законодавчого забезпечення у сфері управління використанням відновлюваних природних ресурсів сільського господарства; порівняльного і системно-функціонального аналізу – при дослідженні існуючої нормативно-правової бази, що дало змогу виявити недоліки і окреслити напрями удосконалення законодавчої бази з питань регулювання процесів досліджуваної сфери. Обґрунтовано важливу роль державного регулювання процесом використання природних сільськогосподарських ресурсів з метою розширеного їх відтворення. Наголошено на необхідності поєднання дії трьох складових державного регулювання процесів використання відновлюваних природних ресурсів: формування нормативно-правової бази, визначення органів державного регулювання та вибір інструментів державного регулювання. На основі узагальнення і аналізу нормативно-правового забезпечення з питань регулювання процесів використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві виокремлено окремі аспекти його недосконалості, що потребує додаткового вивчення проблемних питань і формування спеціальних заходів з метою усунення недоліків на основі врахування всіх факторів впливу, які не сприяють збалансованому використанню природних ресурсів у процесі сільськогосподарського виробництва. Практична значущість стосується запропонованих напрямів удосконалення законодавчо-правого поля з метою їх врегулювання у процесі збалансованого використання природних ресурсів у сільському господарстві. Ключові слова: державне регулювання, природні ресурси, сільське господарство, законодавче забезпечення, земле-, лісо- і водокористування, біологічні ресурси, рослинний і тваринний світ.
The topical problems of improvement of the managerial approaches concerning the state regulation of the processes of renewable natural resources usage have been considered in the article. The general objective is outlined as a substantiation of the necessity of forming the complex of measures on improving the state management in the spheres of land, forest and water utilization, as well as the use of biologic resources potential, in particular of flora and fauna, at agricultural production, preserving and renewing environment. The paper is aimed at substantiation of managerial approaches to improvement of the state regulation of the processes of renewable natural agricultural resources usage, grounding on consideration of the factors which influence the effective development of the studied sphere. The study is based on dialectic approach of perception of phenomena and processes. Among the most important used methods are the following: generalization and abstraction - with the aim to substantiate the legal base in the sphere of managing the use of renewable resources of agriculture; comparative and systemic-functional analysis - at the study of the given legal base, which made it possible to catch out its disadvantages and reveal the future directions of improvement of the law on the matters of regulating the processes of the studied sphere. The important role of the state regulation of the processes of renewable natural agricultural resources usage with the aim of their expanded reproduction has been substantiated. It has been emphasized on the necessity to unite the action of three elements of the state regulation of the processes of renewable natural resources usage: forming the legal base, defining the bodies of state regulation and the choice of the instruments of state regulation. On the base of generalization and analysis of the regulatory support on the matters of regulation of the processes of renewable natural resources usage in agriculture, certain aspects of its imperfection have been defined, that needs the additional study of problems and forming the special measures aimed at addressing the deficiencies by taking into consideration all the factors, which do not support the balanced use of natural resources in agricultural production. The practical importance concerns the proposed lines of improvement of regulatory base with the aim to regulate them in the process of balanced usage of natural resources in agriculture. Key words: state regulation, natural resources, agriculture, regulatory support, land, forest and water utilization, biologic resources, flora and fauna.
Тип: Text
Тип публікації: Стаття
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15079
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ.pdf505.42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.