Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15092
Title: Реологічні та імунологічні зміни і показники запалення та ендотеліальної дисфуції при декомпесованій хронічній венозній недостатності
Other Titles: Rheological and immunological changes and markers of inflammation and endothelial dysfunction in decompensated chronic venous insufficiency
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Русин, Василь Васильович
Калинич, Степан Степанович
Кочмарь, Олександр Михайлович
Keywords: хронічна венозна недостатність, трофічні венозні виразки, реологічні зміни, імунологічні зміни, показники запалення, показники ендотеліальної дисфункції
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Реологічні та імунологічні зміни і показники запалення та ендотеліальної дисфуції при декомпесованій хронічній венозній недостатності [Текст] / В. І. Русин, В. В. Корсак, В. В. Русин та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (голова), З.Й. Фабрі та ін. – Ужгород : Спектраль, 2017. – Вип. 1 (55). – С. 102–105. – Бібліогр.: с. 105 (6 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Проаналізовано результати обстеження реологічних та імунологічних змін крові, а також вивчено показники запалення та ендотеліальної дисфункції у 47 хворих із хронічною венозною недостатністю, що виникла на основі варикозної хвороби в стадії декомпенсації. Встановлено, що міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) та фібринолітична активність у таких пацієнтів у регіональному кровоплині значно знижені, що створює умови для виникнення тромботичних ускладнень. Доведено, що в зоні патологічного джерела у венозній стінці та в оточуючих вену тканинах спостерігається аутоімуноагресія, завдяки якій створюються сприятливі умови для індурації тканин із наступним порушенням їх мікроциркуляції і трофіки. Встановлено, що збільшення фактора фон Віллебранда може слугувати маркером не тільки ендотеліальної дисфункції, але і гострого варикотромбофлебіту у хворих з відкритими трофічними виразками. Ключові слова: хронічна венозна недостатність, трофічні венозні виразки, реологічні зміни, імунологічні зміни, показники запалення, показники ендотеліальної дисфункції.
Analysed the results of the survey of rheological and immunological changes in blood and examined indicators of inflammation and endothelial dysfunction of 47 patients with chronic venous insufficiency in decompensation stage based on varicose veins. Established that the INR and fibrinolytic activity in these patients significantly reduced in the regional blood flow, which creates conditions for the occurrence of thrombotic complications. It is proved that in the area of pathological sources in the venous wall and surrounding tissue takes a place autoimmune aggression, which lead to appearing of favorable conditions for tissue induration with a subsequent breach of microcirculation and trophic. It was established that the increase of von Willebrand's factor can be not only a marker of endothelial dysfunction, but also a marker of acute varicothrombophlebitis in patients with open trophic ulcers. Key words: chronic venous insufficiency, venous trophic ulcers, rheological changes, immunological changes, indicators of inflammation, endothelial dysfunction indicators.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15092
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (55) - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.