Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15095
Title: Перший досвід виконання мальабсорбтивної операції в клініці хірургічних хвороб (клінічний випадок)
Other Titles: First experience of malabsorbtive procedure in clinic of surgical diseases (clinical case)
Authors: Русин, Василь Іванович
Румянцев, Костянтин Євгенович
Машура, Валерій Володимирович
Keywords: морбідне ожиріння, хірургічне лікування, біліопанкреатична диверсія із виключенням дванадцятипалої кишки, операція Скопінаро, симультанні операції
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Перший досвід виконання мальабсорбтивної операції в клініці хірургічних хвороб (клінічний випадок) [Текст] / В. І. Русин, К. Є. Румянцев, В. В. Машура // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (голова), З.Й. Фабрі та ін. – Ужгород : Спектраль, 2017. – Вип. 1 (55). – С. 111–116. – Бібліогр.: с. 116 (11 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: У роботі описано перший випадок лікування пацієнта із морбідним ожирінням з допомогою операції біліопанкреатичної диверсії із виключенням дванадцятипалої кишки. Як симультанні операції виконані холецистектомія і герніопластика грижі білої лінії живота великих розмірів. Ключові слова: морбідне ожиріння, хірургічне лікування, біліопанкреатична диверсія із виключенням дванадцятипалої кишки, операція Скопінаро, симультанні операції.
This paper describes the first case of treating a patient with morbid obesity by application of biliopancreatic diversion with duodenal switch (Scopinaro procedure). Cholecystectomy and hernioplasty of large ventral hernia were performed simultaneously. Key words: morbid obesity, surgical treatment, biliopancreatic diversion with duodenal switch, Scopinaro procedure, simultaneous operations.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15095
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (55) - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.