Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1514
Title: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ В СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Authors: Брітченко, Ігор Геннадійович
Момот Олександр Михайлович
Саєнко Владислав Григорович
Keywords: підприємницька функція, національне господарство, казенні підприємства пенітенціарної системи, банківська сфера надання послуг, підприємницька функція, організація виробництва, послуги економічному середовищу держави
Issue Date: 2012
Publisher: Полтава: ПУЕТ
Citation: Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства: монографія / І.Г. Брітченко, О.М. Момот, В.Г. Саєнко / Під наук. ред. проф. Брітченко І.Г.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Полтавський університет економіки і торгівлі. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 547 с.
Abstract: Монографію присвячено дослідженню розвитку підприємницької функції в співвідношенні трьох секторів національного господарства. Аналіз первинного сектору економіки національного господарства приведено на прикладі казенних підприємств пенітенціарної системи, вторинного – індустріальних підприємств одиничного виробництва, третинного – банківської сфери надання послуг. Розкрито зміст розвитку підприємницької функції в умовах ринкових відносин держави. Узагальнені складові організаційно-економічних умов функціонування секторів економіки національного господарства у зв`язку з розвитком підприємницької функції. Розроблено моделі організації виробництва і послуг в економічному середовищі держави. Призначено для наукових працівників, фахівців промислових підприємств, аспірантів і студентів.
Description: Монографію присвячено дослідженню розвитку підприємницької функції в співвідношенні трьох секторів національного господарства. Аналіз первинного сектору економіки національного господарства приведено на прикладі казенних підприємств пенітенціарної системи, вторинного – індустріальних підприємств одиничного виробництва, третинного – банківської сфери надання послуг. Розкрито зміст розвитку підприємницької функції в умовах ринкових відносин держави. Узагальнені складові організаційно-економічних умов функціонування секторів економіки національного господарства у зв`язку з розвитком підприємницької функції. Розроблено моделі організації виробництва і послуг в економічному середовищі держави. Призначено для наукових працівників, фахівців промислових підприємств, аспірантів і студентів.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1514
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ.pdfМонографія5.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.