Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15235
Title: Навчально-методичний комплекс з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” для студентів ІV курсу хімічного факультету за напрямом підготовки 0708 – Екологія, спеціальністю 6.070801 – Екологія, охорона навколишнього середовища та напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”
Authors: Газуда, Леся Михайлівна
Ерфан, Віталій Йосипович
Лизанець, О.В.
Keywords: організація управління, екологічна діяльність
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Citation: Навчально-методичний комплекс з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” для студентів ІV курсу хімічного факультету за напрямом підготовки 0708 – Екологія, спеціальністю 6.070801 – Екологія, охорона навколишнього середовища та напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” /Укл.: Л.М.Газуда, В. Й. Ерфан, О. В. Лизанець. – Ужгород, 2015. – 62 с.
Abstract: Зміст курсу передбачає вивчення теорії і практики організації управління екологічною діяльністю, що набуває особливого значення у зв'язку з посиленою увагою суспільства щодо питань екології в результаті антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Проблеми екології, причини що призвели до виникнення, а також методи їх вирішення потребують систематичного наукового моніторингу.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15235
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчально-методичний комплекс з курсу.pdf546.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.