Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15275
Title: Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів
Other Titles: Main approaches to students' scientific and research work
Authors: Повідайчик, Оксана Степанівна
Повідайчик, Михайло Михайлович
Keywords: наука, наукове дослідження, науково-дослідницька робота, професійна підготовка фахівців, наукові методи пізнання
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів [Текст] / О. С. Повідайчик, М. М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 1 (40). – С. 216–218. – Бібліогр.: с.217 (11 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: У статті вивчаються різні наукові підходи щодо трактування поняття «науково-дослідницька робота». Науково-дослідницька робота студентів розглядається як особливий вид інтелектуально-творчої діяльності, який виникає в результаті функціонування індивідуальних механізмів пошукової активності і передбачає самостійне дослідження, спрямоване на теоретичне й експериментальне вивчення явищ і процесів, обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Ключові слова: наука, наукове дослідження, науково-дослідницька робота, професійна підготовка фахівців, наукові методи пізнання.
The article examines various scientific approaches to the interpretation of the term «scientific and research activity». Three groups of basic research skills in the structure of scientific and research work have been defined. The defined general theoretical skills are: to analyze theoretical phenomena; to summarize research problem; to apply theoretical knowledge in practice. The defined methodological skills are: to conduct an experiment; to use methods of scientific research; to build system of operations. The defined technical skills are: to use bibliographic and other directories; to work with the equipment during the study; to illustrate tables, charts; to quote literature; to execute scientific and research work. Key words: science, scientific research, scientific and research work, professional training of specialists, scientific methods of cognition.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15275
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 1 (40) - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.