Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15353
Title: Склеротерапія в лікуванні венозних трофічних виразок
Other Titles: Sclerotherapy in treatment of venous trophik ulcers
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Калинич, Степан Степанович
Кочмарь, Олександр Михайлович
Keywords: варикозна виразка, ПТФС виразка, венозна гемодинаміка, кросектомія, короткий стрипінг, дистальна склеротерапія, ехосклеротерапія
Issue Date: 2015
Publisher: Віддруковано у ТОВ "Спектраль"
Citation: Склеротепія в лікуванні венозних трофічних виразок [Текст] / В. І. Русин, В. В. Корсак, С. С. Калинич, О. М. Кочмарь // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : Спектраль, 2015. – Вип. 2 (52). – С. 75–78. – Бібліогр.: с.78 (8 назв). – Рез. англ.
Abstract: У відділенні хірургії магістральних судин ЗОКЛ ім. Андрія Новака проліковано 71 хворого з хронічною ве- нозною недостатністю в стадії декомпенсації. В залежності від етіології захворювання та від способу лікування всі хворі були поділені на дві групи. Перша група включала 35 (49,3%) пацієнтів з виразками при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок, яким виконувалась кросектомія з коротким стрипінгом та дистальною склерооблітерацією. Друга група включала 36 (50,7%) хворих з посттромбофлебітичним синдромом, яким була застосована склерооблітерація пронизних вен та з’єднуючої вени Леонардо, на фоні мегот-терапії та сучасних ранових покриттів, адекватних до стадії раньового процесу. У хворих І групи використане малоінвазивне хірургічне лікування спричинило загоєння виразки протягом року практично у всіх випадках. У хворих ІІ групи ехооблітерація пронизних вен на фоні місцевого лікування виразки зумовила до її загоєння протягом року тільки у 86% випадків. Ключові слова: варикозна виразка, ПТФС виразка, венозна гемодинаміка, кросектомія, короткий стрипінг, дистальна склеротерапія, ехосклеротерапія
There were 71 patients with chronical venous insufficiency treated in Transcarpation regional clinical hospital named after A.Novak in a surgical clinic. Depending on the etiology and way of treatment patients were divided into two groups. The first group included 35 atients (49,3%) with varicose ulcers of the lower extremities. They were treated by crosectomy with short stipping and distant scleoobliteration. Second group included 36 (50,7%) patients with posttromboflebotic syndrome, that were treated by scleroobliteration of the perforant veins and Leonardo veins on the background of megot therapy and modern wound coatings adequate to the stage of healing process. Patients of the first group were treated by minimally invasive surgical treatment that caused healing of the ulcers during one year mostly in all incidents. Patients of the second group who were treated by using echoobliteration of the perforant veins against the background of local treatment led the ulcers healing during one year in 86% incidents. Key words: varicose ulcer, posttromboflebotic ulcer, venous hemodynamic, crosectomy, short stripping, distant sclerotherapy, echosclerotherapy
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15353
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (52) - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.