Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15354
Title: Дослідження периферійного кровообігу у хворих з атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету
Other Titles: Investigation of peripheral blood circulation in patients with atherosclerotic lesions of lower limb arteries with diabetes
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Русин, Василь Васильович
Горленко, Федор Вікторович
Машура, Валерій Володимирович
Пекарь, Михайло Іванович
Keywords: облітеруючий атеросклероз, цукровий діабет, внутрішньокістковий тиск, постоклюзійний венозний тиск, радіонуклідна ангіографія
Issue Date: 2015
Publisher: Віддруковано у ТОВ "Спектраль"
Citation: Дослідження периферійного кровообігу у хворих з атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету [Текст] / В. І. Русин, В. В. Корсак, В. В. Русин та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : Спектраль, 2015. – Вип. 2 (52). – С. 79–87. – Бібліогр.: с.86 (9 назв). – Рез. англ.
Abstract: Проведено аналіз результатів обстеження 46 хворих з облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок та цукровим діабетом з різними стадіями хронічної ішемії. Встановлено, що порушення периферійного кровообігу та мікроциркуляції посилюється з прогресуванням артеріальної недостатності при атеросклерозі та цукровому діабеті. Реологічний індекс у пацієнтів з цукровим діабетом при виконанні нітрогліцеринової проби суттєво не змінюється. Внутрішньокістковий тиск при цукровому діабеті при стадії ішемії 3б залишається високим. Ключові слова: облітеруючий атеросклероз, цукровий діабет, внутрішньокістковий тиск, постоклюзійний венозний тиск, радіонуклідна ангіографія
We study the results of examination of 46 patients with lower limbs arteries atherosclerosis and diabetes with different stages of chronic ischemia. Established that a violation of the peripheral blood circulation and microcirculation increases with progression of arterial insufficiency in patients witch atherosclerosis and diabetes. Rheological index in diabetic patients while performing tests with nitroglycerin not significantly changed. Internal bone pressure in diabetes at the stage of ischemia 3b remains high. Key words: atherosclerosis, diabetes, internal bone pressure, post occlusion venous pressure, radionuclide angiography
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15354
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (52) - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.