Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15625
Title: Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України
Other Titles: Analysis of retail enterprises competitiveness in Ukraine
Authors: Бабіров, Е.Х.
Олійник, А.М.
Павленко, О.П.
Keywords: конкурентоспроможність, товар, конкурентоспроможність товарів, торгівля, рітейлер, монополізація
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Бабіров, Е. Х. Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України [Текст] / Е. Х. Бабіров, А. М. Олійник, О. П. Павленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Вип. 13. Ч.1. – С. 8–13. – Бібліогр.: с. 13 (17 назв). – Рез. укр., рос., англ.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті проаналізовано наукові літературні джерела щодо аналізу конкурентоспроможності торговель- них підприємств-рітейлерів України. Проведено аналізування сфери гуртової торгівлі в Україні. Визначено, що дина- міка обсягів торгівлі є високо корельованою з динамікою ВВП, що свідчить про вагомість сфери торгівлі для розвитку вітчизняної економіки. Виявлено, що протягом останніх років у сфері торгівлі в Україні посилюються процеси моно- полізації. Ключові слова: конкурентоспроможність, товар, конкурентоспроможність товарів, торгівля, рітейлер, монополізація.
Has been analyzed science literature in the field of competitiveness analysis for retail enterprises in Ukraine in the article. The analysis of retail enterprises in Ukraine has been conducted. High correlation between development dynamics and dynamics of GDP was revealed. It is a foundation for assumptions about big importance of retail industry for economic development in Ukraine. Increasing of monopoly processes in retail industry in Ukraine was revealed. Key words: competitiveness, product competitiveness of goods, trade, retailer, monopolization.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15625
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 13 Частина 1 - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ.pdf455.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.