Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15695
Title: Вплив мінерального азоту на ефективність симбіозу нуту (Сіcer arіetіnum) з Mesorhіzobіum cіcerі
Other Titles: Influence of mineral nitrogen on efficiency of symbiosis chickpea (cіcer arіetіnum) with Mesorhіzobіum cіcerі
Authors: Дідович, С. В.
Портянко, С. І.
Дідович, О. М.
Keywords: нут, сорт, азотні добрива, симбіотична азотфіксація, динаміка, продуктивність
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Дідович, С. В. Вплив мінерального азоту на ефективність симбіозу нуту (Cicer arietinum) з Mesorhizobium ciceri [Текст] / С. В. Дідович, С. І. Портянко, О. М. Дідович // Науковий вісник Ужгородського університету : Cерія: Біологія; збірник наукових праць / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, В.В. Рошко та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2006. – Вип. 19. – С. 121–125. – Бібліогр.: с. 125 (11 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: У сортів нуту Розана та Олександрит досліджено динаміку утворення бульбочок, наростання їх біомаси та зміни нітрогеназної активності, а також вплив на ці показники мінерального азоту в дозах N30 і N60. Показано, що азотні добрива пригнічують симбіотичну азотфіксацію і не підвищують зернової продуктивності рослин нуту за умов високоефективного бобово–ризобіального симбіозу. Ключові слова: нут, сорт, азотні добрива, симбіотична азотфіксація, динаміка, продуктивність.
The dynamic of chickpea cultivars Rosana and Aleksandrit nodule formation, increasing of its biomass and changing of nitrogenase activity and influence on its mineral nitrogen in doses N30 and N60 has been studied. It was shown the depression of chickpea symbiotic nitrogen fixation and not increasing on chickpea corn yield by nitrogen fertilizer under effective legume–rhizobium symbiosis condition. Key words: chickpea, cultivar, nitrogen fertilizer, symbiotic nitrogen fixation, dynamics, productivity.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15695
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 19 - 2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.