Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15702
Title: Дослідження ролі супероксиддисмутази амброзії полинолистої (Аmbrosia artemisiifolia L.) в адаптації до гербіцидного стресу
Other Titles: Investigation Of Role Of Ambrosia Artemisiifolia Superoxid Dismutase In Adaptation To Herbicidal Stress
Authors: Хромих, Н. О.
Матюха, Л. В.
Keywords: Ambrosia artemisiifolia (L.), Zea mays (L.), агроценоз, гербіциди, оксидативний стрес, адаптація, супероксиддисмутаза
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Хромик, Н. О. Дослідження ролі супероксиддисмутази амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в адаптації до гербіцидного стресу [Текст] / Н. О. Хромик, Л. В. Матюха // Науковий вісник Ужгородського університету : Cерія: Біологія; збірник наукових праць / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, В.В. Рошко та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2006. – Вип. 19. – С. 140–142. – Бібліогр.: с. 142 (15 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: В польовому досліді визначено шкодочинність амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в агроценозах кукурудзи (Zea mays (L.) гібриду Кадр 267 МВ. Досліджено вплив гербіцидів різних класів на рівень активності супероксиддисмутази (СОД) в листі та корінні амброзії. З'ясовано залежність активності ферменту як від механізмів токсичної дії гербіцидів, так і від фази онтогенезу рослин бур¢яну. Робиться висновок про вагому роль СОД в адаптації амброзії до оксидативного стресу, спричиненого гербіцидною обробкою. Ключові слова: Ambrosia artemisiifolia (L.), Zea mays (L.), агроценоз, гербіциди, оксидативний стрес, адаптація, супероксиддисмутаза
In field experiment the detriment of Ambrosia artemisiifolia in maize agrocoenoses was defined. The influence of different classes of herbicides to superoxid dismutase activity in ambrosia leaves and roots was investigated. The dependence of enzymatic activity both from herbicidal mode of action and ontogenesis phase of ambrosia was revealed. The role of superoxid dismutase in adaptation of ambrosia plants to herbicidal stress was discussed. Key words: Ambrosia artemisiifolia (L.), Zea mays (L.), agrocenose, herbicides, oxidative stress, adaptation, superoxid dismutase.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15702
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 19 - 2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.