Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15707
Title: Вплив рослин Carex hirta на мікрофлору нафтозабруднених ґрунтів
Other Titles: Ifluence of the Carex hirta plants on the microflore of oil polluted soils
Authors: Мороз, О. М.
Джура, Н. М.
Безноско, Г. Я.
Перетятко, Т. Б.
Русин, І. Б.
Цвілинюк, О. М.
Кулачковський, О. Р.
Терек, О. І.
Гудзь, С. П.
Keywords: мікроорганізми, Carex hirta L., нафтове забруднення ґрунту
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Вплив рослин Carex hirta на мікрофлору нафтозабруднених ґрунтів [Текст] / О. М. Мороз, Н. М. Джура, Г. Я. Безноско та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Cерія: Біологія; збірник наукових праць / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, В.В. Рошко та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2006. – Вип. 19. – С. 149–154. – Бібліогр.: с. 154 (15 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Встановлено, що нафта у різних концентраціях (5, 50, 75 г/кг сухого грунту) і рослини Carex hirta L. впливають на чисельність різних фізіологічних груп мікроорганізмів грунту. У нафтозабрудненому ґрунті чисельність сапро- фітів, мікроорганізмів, що використовують органічні форми азоту, нітрифікаторів знижувалася, мікроскопічних грибів і дріжджів, пропіоновокислих бактерій, целюлозоруйнуючих бактерій, мікроорганізмів, що використовують мінеральні форми азоту, в тому числі актиноміцетів, олігонітрофілів, в тому числі азотфіксаторів і клостридій, майже не змінилася, денітрифікаторів, фотосинтезуючих сіркобактерій та сіркоокиснюючих бактерій зросла, по- рівняно з пробами грунту без нафти. Сульфатвідновлювальних бактерій не виявлено у грунті як без нафти, так і з нафтою. В присутності рослин у ґрунті підвищувалася кількість сапрофітів, мікроскопічних грибів і дріжджів, пропіоновокислих, целюлозоруйнуючих бактерій, олігонітрофілів та нітрифікаторів, порівняно з грунтом без рослин. Ключові слова: мікроорганізми, Carex hirta L., нафтове забруднення ґрунту.
Oil in different concentrations (5, 50, 75 g/kg of dry soil) and Carex hirta L. plants influenced on quantity of different physiological groups of soil microorganisms was established. In oil polluted soil the amount of saprophytes, utilizing organic forms of nitrogen microorganisms, nitrifying microorganisms decreased, microscopical fungi and yeasts, propionic bacteria, cellulose degrading bacteria, utilizing mineral forms of nitrogen microorganisms, including actinomycetes, oligonitrophyles, including nitrogen fixators and clostridia, not changed, denitrifying microorganisms, photosynthetic sulfur bacteria and sulfur oxidizing bacteria increased when compare with soil probes without oil. In soil with and without oil sulfate reducing bacteria were not revealed. In soil with plants the quantity of saprophytes, microscopical fungi and yeasts, propionic bacteria, cellulose degrading bacteria, oligonitrophyles, nitrifying microorganisms increased when compare with soil without plants. Key words: microorganisms, Carex hirta L., oil pollution of soil.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15707
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 19 - 2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.