Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15709
Title: Вплив мінеральних добрив на фізіолого-біохімічні показники та продуктивність винограду
Other Titles: The NPK influension on physiological and Biochemical characteristics and productivity of the grape
Authors: Данканич, Т.К.
Ніколайчук, Віталій Іванович
Белчгазі, Вера Йосипівна
Keywords: мінеральне живлення, сорт середнього періоду дозрівання, ґрунтове живлення рослин
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Вплив мінеральних добрив на фізіолого-біохімічні показники та продуктивність винограду [Текст] / Т. К. Данканич, В. І. Ніколайчук, В. Й. Белчгазі // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), М.Я. Співак та ін. – Ужгород : Говерла, 2007. – Вип. 20. – С. 195–198. – Бібліогр.: с.198 (7 назв). – Рез. англ.
Abstract: Внесення NPK в різних дозах під виноград сорту Рислінг італійський є ефективним фактором підвищення урожаю. Добрива позитивно впливають на поглинання N, P, K із грунту і їх накопичення в органах винограду.Найвищий вміст елементів живлення в листках встановлено під час цвітіння, найменший в осінній період. Внесення NPK в певних дозах покращує родючість грунту, кількість і якість урожаю. Адреса: Ужгородський національний університет, вул. Волошина, 32, Ужгород, 88000, Україна
Ihe application of the NPK fertilizers in different doses is crucial for the crop productivity.These fertilizers have positive infhension onto mineral nutrition in soil and the nitrogen, phosphorus and potassium accumulation in organs of grape plant.The maximum content of the nutritive elements in leaves was estimated at time of flowering and minimum at autumn. The application of NPK in particular amounts improves soil fertility, quality and quantity of the crop. Key words: Vitis, N, P, K, accumulation.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15709
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 20 - 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ.pdf134.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.