Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1571
Title: Оцінка якості життя пацієнтів після радикальних операцій із приводу раку прямої кишки
Other Titles: Evaluation of the quality of life of patients after radical surgery for rectal cancer
Authors: Русин, Андрій Васильович
Ігнат, Олександр Володимирович
Русин, Василь Іванович
Чобей, Степан Михайлович
Румянцев, Костянтин Євгенович
Keywords: рак прямої кишки, хірургічне лікування, якість життя
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Оцінка якості життя пацієнтів після радикальних операцій із приводу раку прямої кишки [Текст] / А. В. Русин, О. В. Ігнат, В. І. Русин та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 1(46). – С. 82–88. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 88 (5 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Автори провели оцінку континенції і якості життя у 77 пацієнтів після сфінктерозберігаючих операцій та черевно-промежинної екстирпації прямої кишки, виконаних з приводу раку прямої кишки. Для оцінки використали анкету Американського товариства колоректальних хірургів (ASCRS) із включеною до неї Клівлендською клінічною шкалою інконтиненції. Встановлено, що якість континенції після сфінктерозберігаючих операцій покращується із збільшенням часу після втручання: у термін до 6 місяців переважає значне і повне нетримання калу, проте до 1 року майже 50% пацієнтів мають хороше тримання. Після колостомуючих операцій якість життя покращується швидше, ніж після сфінктерозберігаючих, проте з часом після СЗО кількість пацієнтів із мінімальними порушеннями якості життя стає вірогідно утричі більша. Ключові слова: рак прямої кишки, хірургічне лікування, якість життя
Description: The authors assessed continence quality and quality of life in 77 patients after sphincter-preserving operations and abdominal-perineal extirpation of the rectum, performed for carcinoma of the rectum. To evaluate the quality the questionnaire of American Society of Colorectal Surgeons (ASCRS) with Cleveland Clinic Incontinence Score was applied. It was found that continence quality after sphincter-preserving operations improved in process of time after surgery: at the period up to 6 months significant and complete fecal incontinence predominates, but to 1 year term almost 50% of patients have good continence. After extirpation surgery quality of life improved faster than after sphincter-preserving, but eventually after sphincter-preserving surgery number of patients with mild quality impairment is likely three times bigger. Key words: colorectal cancer, surgical treatment, quality of life
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1571
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (46) - 2013
Наукові публікації кафедри онкологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.