Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15713
Title: Ефективність застосування нових комплексних добрив під кімнатні квіткові та декоративні рослини
Other Titles: Efficiency of application of new complex fertilizers under room flower and decorative plants
Authors: Палапа, Н.В.
Ракоїд, О.О.
Кириєнко, С.М.
Keywords: дослідження ефективності застосування рідких комплексних добрив, цільовий системний препарат “Азалія”, РКД, НАФКА
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Ефективність застосування нових комплексних добрив під кімнатні квіткові та декоративні рослини [Текст] / Н. В. Палапа, О. О. Ракоїд, С. М. Кириєнко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), М.Я. Співак та ін. – Ужгород : Говерла, 2007. – Вип. 20. – С. 203–205. – Бібліогр.: с.205 (4 назви). – Рез. англ.
Abstract: В статті розглянутий вплив нових комплексних добрив – «Пелюсток», «Універсал», «Ізумруд», «Азалія» на ріст, розвиток, інтенсивність і тривалість цвітіння, покращення габітуса кімнатних рослин – азалії, бальзаміна, бегонії, хлорофітума, спатіфіллюма і юкки. Адреса: 1 – Інститут агроекології УААН, вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143, Україна; 2 – Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, вул. Героїв оборони, 6, м. Київ-127, 03680, Україна
In clause the influence of new complex fertilizers – "Petal", "Universal", "Emerald", "Azalea" on growth, development, intensity and duration of flowering, improvement gabitus of houseplants - azalea, balsaminum, begonia, chlorophytum, spatiphyllum and yucca is considered. Address: 1 – , 12, Metrologichna Str., Kyiv, 03143, Ukraine; 2 – 6, Heroiv oboronu Str., Kyiv-127, 03680, Ukraine
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15713
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 20 - 2007Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.