Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15751
Title: Твердокрилі (Coleoptera, Insecta) природних лісів Угольсько-Широколужанського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника
Other Titles: Coleoptera (Insecta) of the naturl forests of Ugolsko-Shyrokoluzhanskyj reserve filial of the Carpathifn Biosphere Reservate
Authors: Мателешко, Олександр Юрійович
Чумак, Василь Олександрович
Keywords: Твердокрилі, природні ліси, КБЗ, Закарпаття, Україна
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Мателешко, О. Ю. Твердокрилі (Coleoptera, Insecta) природних лісів Угольсько-Широколужанського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника [Текст] / О. Ю. Мателешко, В. О. Чумак // Науковий вісник Ужгородського університету : Cерія: Біологія; збірник наукових праць / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, В.В. Рошко та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2006. – Вип. 19. – С. 243–248. – Бібліогр.: с. 248 (10 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: В статті подано результати досліджень фауни твердокрилих комах природних лісів Угольсько-Широколужанського заповідного масиву КБЗ протягом квітня-вересня 1999 р. Дослідження проводились за допомогою ґрунтових та жовтих пасток. Всього опрацьовано 2571 екземпляр жуків, які відносяться до 140 видів із 45 родин. Найбільшою кількістю видів представлені родини Leiodidae, Scarabaeidae, Elateridae, Cerambycidae, Nitidulidae. У жовтих пастках переважали види, пов’язані з деревами, а в ґрунтових, - сапрофаги і хижаки. Найбільше видів і родів відмічено наприкінці травня, а найменше, - в середині серпня. Ключові слова: Твердокрилі, природні ліси, КБЗ, Закарпаття, Україна.
The results of Coleoptera fauna investigations in the naturl forests of Ugolsko- Shyrokoluzhanskyj reserve filial of the CBR during 1999 year are presented. The investigations where carried out with pitfall- and combination-traps. All in all 2571 specimens of 140 species from 45 families where treated. The most number of species includes Leiodidae, Scarabaeidae, Elateridae, Cerambycidae and Nitidulidae families. In combination-traps prevails connected with trees species, while in pitfall-traps, - saprophags and predators. The most species and genus where observed in the end of may. Keywords: Coleoptera,, Natural forests, CBR, Transcarpathia, Ukraine.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15751
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 19 - 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТВЕРДОКРИЛІ (COLEOPTERA, INSECTA) ПРИРОДНИХ ЛІСІВ.pdf165.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.