Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16037
Title: Регіональний розвиток сфери малого підприємництва
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Волощук, Н.Ю.
Keywords: розвиток сфери малого підприємництва, передумови становлення і розвитку малого підприємництва Закарпатської області
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво «ФОП Сабов А.М.».
Citation: Газуда М.В. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва / М.В. Газуда, Н.Ю. Волощук. – Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», Ужгород – 254 с.
Abstract: У монографії досліджуються теоретико-методичні і прикладні аспекти розвитку сфери малого підприємництва. Здійснено теоретичні узагальнення і обгрунтовано окремі аспекти розв’язання наукової проблеми щодо становлення, функціонування і розвитку підприємницької діяльності. Визначено роль і місце сфери малого підприємництва у соціально-економічному розвитку регіону. Розкрито специфічні особливості та передумови становлення і розвитку малого підприємництва Закарпатської області. Здійснено факторний аналіз регіональних умов та виявлено основні тенденції, можливості і загрози розвитку малого бізнесу на рівні регіону, шляхом проведення рейтингового аналізу конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонального розвитку. Окреслено конкурентні переваги регіону в контексті інвестиційного та бізнес-клімату, що зумовлюються сприятливими інституційними умовами ведення бізнесу на основі спрощених підходів до започаткування нового бізнесу, довіри до місцевих органів влади тощо. Аргументовано, що розвиток сфери малого підприємництва потребує фо рмування дієвого механізму державного регулювання і підтримки підприємництва передусім на інституціональних засадах, а також забезпечення публічності і прозорості державної регуляторної політики, правового захисту, активізації діяльності громадських об’єднань підприємців. Для спеціалістів, науковців, практиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, коледжів економічного профілю, працівників управлінських структур, державних органів влади, органів місцевого самоврядування.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16037
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.