Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16039
Title: Активізація розвитку гірських територіальних систем
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Польовська, В.В.
Keywords: розвиток гірських територіальних систем, гірські територіальні системи
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво «ФОП Сабов А.М.».
Citation: Газуда М.В., Польовська В.В. Активізація розвитку гірських територіальних систем / М.В. Газуда, В.В. Польовська . – Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.». – 260 с.
Abstract: Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних і практичних засад формування збалансованого розвитку територій гірської місцевості. Обґрунтовано рівень розвитку гірських територій з урахуванням важливих складових, зокрема економічної, соціальної, екологічної. Здійснено аналіз регіональних природних і суспільних передумов розвитку гірських територій в контексті позиційних властивостей та функцій території, зокрема природних і кліматичних умов, природного довкілля і його якості, наявного природного потенціалу, та суспільних властивостей, що зумовлюються місткістю і освоєністю території, а також демографічними, соціальними господарськими (економічними) та екологічними властивостями території. На основі узагальнення зарубіжного досвіду, з урахуванням реалізації інституційних засад, обґрунтовано перспективні напрями активізації розвитку гірських територій. Запропоновано комплексний підхід до аналізу і формування системи активізації розвитку гірських територіальних систем, шляхом визначення наукових підходів, принципів, пріоритетів розвитку, завдань і цілей, а також формування ефективного інституційного управлінського механізму шляхом вибору відповідного інструментарію, застосування якого сприятиме вияву потенційних можливостей і забезпеченню їх ефективного використання з метою активізації розвитку й підвищення конкурентоздатності гірських територій регіону.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16039
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.