Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16041
Title: Розвиток сільських територій
Authors: Газуда, Леся Михайлівна
Готько, Н.М.
Лалакулич, М.Ю.
Keywords: розвиток сільських територій, аграрний сектор
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво «ФОП Сабов А.М.».
Citation: Розвиток сільських територій: монографія / Л. М. Газуда, Н. М. Готько, М. Ю. Лалакулич. – Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М., – 2015. – 204 с.
Abstract: У монографії розглянуто особливості забезпечення збалансованого розвитку сільських територій. Досліджено процеси і обґрунтовано результати реформування аграрного сектору в умовах ринкового господарювання, оскільки відмічені процеси тісно пов’язані із перспективами соціально-економічного розвитку сільських територій. Окреслено концептуальні підходи до формування системного багатофункціонального розвитку територій сільської місцевості, в тому числі в контексті діяльності підприємств різних форм власності і форм господарювання. Розкрито специфіку сільських територій як об’єкта сільського розвитку та управління, обґрунтовано необхідність застосування до них територіального підходу. Обумовлено доцільність формування відповідної соціальної інфраструктури на селі, виявлено її вплив на системний розвиток сільських територій. Узагальнено зарубіжний досвід управління сільськими територіями, окреслено напрями і можливості трансформації його в Україні та окремих прикордонних регіонах. Значна увага приділена економічним, правовим і організаційним важелям розширеного відтворення сільських територій. Видання розраховано на широке коло спеціалістів науковців, практиків, викладачів і студентів вузів, коледжів аграрного і економічного профілю, працівників управлінських структур, державних органів влади, органів місцевого самоврядування.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16041
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ.pdf10.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.