Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16084
Title: Сільський розвиток регіону
Authors: Газуда, Леся Михайлівна
Ерфан, Віталій Йосипович
Газуда, Сергій Михайлович
Keywords: сільський розвиток регіону
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво «ФОП Сабов А.М.»
Citation: Газуда Л.М., Ерфан В.Й., Газуда С.М. Сільський розвиток регіону: монографія / Л. М. Газуда, В. Й. Ерфан, С. М. Газуда. – Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А. М., 2015. – 250 с.
Abstract: У монографії досліджуються сучасні теоретичні, методичні і прикладні аспекти сільського розвитку в умовах трансформаційних змін і поглиблення ринкових відносин. Обґрунтовано місце і роль сільського розвитку в соціально-економічному зростанні регіону. Досліджено функціональність сільських територій через сукупність їх властивостей, які безпосередньо впливають на забезпечення збалансованого розвитку і збереження екологічної чистоти цих територій, підвищення добробуту сільських мешканців. Відмічено, що основним видом економічної діяльності сільських територій є багатофункціональне сільське господарство, зокрема виробництво сільськогосподарської продукції і забезпечення продовольчої безпеки країни та її регіонів. Окреслено концептуальні засади забезпечення результативного сільського розвитку на перспективу з виокремленням завдань регіонального менеджменту у процесі формування стратегічних орієнтирів розвитку аграрної сфери. Для спеціалістів, науковців, практиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, коледжів аграрного і економічного профілю, працівників управлінських структур, державних органів влади, органів місцевого самоврядування.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16084
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сільський розвиток регіону.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.