Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16148
Title: Порушення ліпідного профілю у хворих на хронічний панкреатит
Other Titles: VIOLATION OF LIPID PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
Authors: Сірчак, Єлизавета Степанівна
Опаленик, Світлана Михайлівна
Keywords: Хронічний панкреатит; зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози; 13С-змішаний тригліцеридний дихальний тест; 13С-амілазний дихальний тест; ліпідний обмін.
Issue Date: 2017
Publisher: Збобутки клінічної та експериментальної медицини, №1
Abstract: РЕЗЮМЕ. У статті описано та проведено аналіз дисліпідемічних порушень у хворих на хронічний панкреатит. Мета дослідження – виявити та дослідити зміни ліпідного спектра крові при хронічному панкреатиті (ХП) в залежності від зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. Матеріал і методи. Нами було проведено 13С–змішаний тригліцеридний дихальний тест (13С–ЗТДТ) та 13С– амілазний дихальний тест (13С–АДТ) для виявлення зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (ЗСН ПЗ). Зміни ліпідного профілю крові ми визначали за наявністю порушень у ліпідограмі (визначенням вмісту загального холестерину плазми крові (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) і ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), коефіцієнта атерогенності (КА)). Результати. У майже половини пацієнтів виявлено порушення ліпідного спектра крові у вигляді зростання ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЗХ, ТГ, КА та зниження рівня ЛПВЩ. Доведена залежність між зростанням ЗСН ПЗ та дисліпідемічними порушеннями у хворих на ХП, а саме – тяжчий перебіг захворювання з вираженішою ЗСН ПЗ та, відповідно, гіршим прогнозом. Встановлено, що перебіг ХП із супутніми атеросклеротичними змінами супроводжується зниженням сумарної концентрації 13СО2 в кінці дослідження до (16,3±0,7)  % (р<0,05) при проведенні 13С–ЗТДТ та (6,9±1,2) % (р<0,05) при проведенні 13С–АДТ відповідно.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16148
ISSN: 1811-2471
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zkem_2017_1(29)__13.pdf186.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.