Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16164
Title: Сучасний стан, тенденції змін та шляхи збереження й відтворення біорізноманіття рослинного покриву Закарпатської низовини
Other Titles: Contemporary condition, tendencies of changes, ways of protection and restoring of biodiversity of Vegetation Cover of Transcarpathian lowland
Authors: Фельбаба-Клушина, Любов Михайлівна
Keywords: Закарпатська низовина, рослинність, болотисті луки, болота, екологічні ряди, тенденції змін, охорона
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія;
Abstract: Зроблено спробу узагальнення сучасного стану та структури рослинного покриву Закарпатської низовини. Основну увагу приділено заболоченим, болотним та водним фітоценозам, найбільш вразливим до змін гідрологічного режиму грунтів. Наведено узагальнені екологічні ряди досліджуваних угруповань за градієнтом зволоження. Проаналізовано тенденції змін рослинного покриву району досліджень, що спостерігаються під впливом господарської діяльності. Представлена концепція охорони біорізноманіття Закарпатської низовини як частини природного комплексу ландшафтів "гори-низовина" у межах Закарпаття. Ключові слова: Закарпатська низовина, рослинність, болотисті луки, болота, водойми, екологічні ряди, тенденції змін, охорона.
The attempt of generalization of the modern state and structure of vegetation cover of the Transcarpathian lowland is present. The main attemption was focused on the phytocoenoses of wetlands, bogs and aquatic communites, which depend on a hydrologic regime of soil. The generalized ecological series of communites are given.fThe main tendencies of changes of the vegetation cover, under the influens of n activity are analysed. The concept of the biodiversity protection of the Transcarpathian lowland as a part of the nature complex of the landscape "mountain-lowland" within the Transcarpathians is given. Key words: Transcarpathian lovland, Vegetation Cover, wetlands, bogs, aquatic phytocoenoses, ecological rows, tendencies of changes, protection.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16164
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ботанікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.