Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16395
Title: Малий бізнес як фактор соціально-економічного розвитку регіону
Other Titles: Small-scale business as the factor of social and economic development of the region
Authors: Кальницький, Анатолій Єгорович
Газуда, Сергій Михайлович
Keywords: підприємництво, малий бізнес, зайнятість населення, регіони Українських Карпат, види економічної діяльності, природноекономічні зони
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Кальницький А.Є., Газуда С.М. Малий бізнес як фактор соціально-економічного розвитку регіону / А.Є. Кальницький, С.М. Газуда // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, Н.М. Надь та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – Вип.27. – С. 50–55. – Бібліогр.: с. 54 (8 назв).
Series/Report no.: Науковий вісник УжНУ. Серія: Економіка;
Abstract: В статті проаналізовано та здійснено порівняльний аналіз особливостей розвитку підприємництва малого бізнесу та впливу його на зайнятість населення в регіонах Українських Карпат. Значна увага приділена аналізу ролі малого підприємництва в реалізації продукції за видами економічної діяльності як в регіонах Українських Карпат, так і на внутрірегіональному рівні, в розрізі природноекономічних зон. Кількість бібліографічних посилань - 8, мова-українська. Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, зайнятість населення, регіони Українських Карпат, види економічної діяльності, природноекономічні зони
The comparative analysis of the peculiarities as to small-scale business development and its influence on population employment in the Ukrainian Carpathians’ regions has been carried out. The considerable attention is paid to the analysis of the role of small business in the realization of the products according to the kinds of economic activities both in the regions of the Ukrainian Carpathians and at the internal regional level from the aspect of natural economic zones. Key words: business, a small-scale business, population employment, regions of the Ukrainian Carpathians, economic activities kinds, natural economic zones.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16395
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.