Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16410
Title: Особливості задач прогнозування неочікуваних подій
Authors: Дурняк, Б.В.
Кляп, Михайло Михайлович
Keywords: задачі прогнозування
Issue Date: 2015
Publisher: Львів: НВЛПТ Української академії друкарства
Citation: Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16-20 лютого 2015 р.). Тези доповідей. – Львів: НВЛПТ Української академії друкарства, 2015. - С. 99.
Abstract: Для розв’язку задач прогнозування необхідно будувати моделі прогно- зування так, щоб максимально адаптувати їх не тільки до вхідних або стати- стичних даних, використовуваних для побудови моделей прогнозу, а й до умов та особливостей процесів, у рамках яких відбуваються події, що перед- бачається прогнозувати. Потрібно проводити аналіз відповідних процесів, беручи до уваги всі елементи, які можуть впливати на виникнення події, що надасть можливість виявити особливості тієї події, яку передбачається про- гнозувати.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16410
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf257.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.