Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16468
Title: Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні
Other Titles: PRECONDITIONS OF FORMING THE STRATEGIC MODEL OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE
Authors: Ібатуллін, Шаміль Ільдусович
Сакаль, Оксана Володмирівна
Бокоч, Вікторія Віталіївна
Keywords: управління земельними ресурсами, SWOT-аналіз, стратегічна модель, сталий розвиток
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Економіст : наук. журн. / Ін-т екон. та прогнозування НАН України, Колегіум. – Київ: Пошук-Інвест
Citation: Ібатуллін Ш.І. Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні [Електронний ресурс] / Ш. Ібатуллін, О. Сакаль, В. Бокоч // Економіст. - 2013. - № 11. - С. 46-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_11_13
Series/Report no.: 11;
Abstract: Розкрито перспективні напрями вдосконалення системи управління земельними ресурсами в Україні в новітніх соціально-економічних умовах господарювання за результатами SWOT-аналізу екологічних, економічних та соціальних аспектів землекористування. Запропоновано принципи формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами. Доведено, що необхідною передумовою сталого розвитку України повинна бути єдина багаторівнева стратегія землекористування, спрямована на покращення еколого-економічного та соціального статусу країни, регіону, окремого суб’єкта господарювання в коротко- та довгостроковій перспективі.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16468
ISSN: 1810-3944
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри лісівництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
econ_2013_11_13.pdf654.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.