Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16469
Title: Напрями вдосконалення платності землекористування в Україні
Other Titles: Directions of improvement of land use payment in Ukraine
Authors: Ібатуллін, Шаміль Ільдусович
Бокоч, Вікторія Віталіївна
Гадайчук, Вікторія Миколаіївна
Keywords: плата за землю, земельний податок, ставка земельного податку, орендна плата, сільськогосподарські угіддя, функції земельного податку
Issue Date: Oct-2013
Publisher: РВВ НЛТУ України
Citation: Ібатуллін Ш. І. Напрями вдосконалення платності землекористування в Україні / Ш. І. Ібатуллін, В. В. Бокоч, В. М. Гадайчук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.13. - С. 210-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.13_35
Series/Report no.: 23.13;
Abstract: Проаналізовано існуючий механізм плати за землю та обґрунтовано необхідність його вдосконалення. Здійснено обрахунок потенціальних науково обґрунтованих ставок земельного податку із зазначенням додаткових надходжень до бюджету в разі їх встановлення. Як характерну рису землекористування та окрему частину механізму плати за землю розглянуто орендну плату. Зміни умов землекористування, перехід економіки країни на ринкові засади, що обумовлює капіталізацію природних ресурсів та якісний стан ресурсу, вимагають перегляду існуючих величин ставок земельного податку та орендної плати.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16469
ISSN: 1994-7836
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри лісівництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nvnltu_2013_23.13_35.pdf144.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.