Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/166
Title: A method to evaluate the scientific activity quality of Heis based on a scientometric subjects presentation model
Authors: Білощицький, Андрій Олександрович
Кучанський, Олександр Юрійович
Андрашко, Юрій Васильович
Білощицька, Світлана
Миронов, Олексій
Резнік, Роман
Палій, Сергій
Keywords: оцінка якості наукової діяльності, наукометричні суб’єкти, інтегральна оцінка, аналіз наукової діяльності, інтерпретація звітної діяльності
Issue Date: 2017
Publisher: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Citation: 4. Biloshchytskyi A. A method to evaluate the scientific activity quality of Heis based on a scientometric subjects presentation model [Текст] / A. Biloshchytsjyi, O. Myronov, R. Reznik, A. Kuchansky, Yu. Andrashko, S.Paliy, S. Biloshchytska, // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 6/2 (90) – C. 16-22. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.118377.
Series/Report no.: 6/2(90);
Abstract: Запропоновано метод інтегральної оцінки якості наукової діяльності вищих навальних закладів та науково-дослідних структурних підрозділів цих вищих навчальних закладів. В основу метода покладено комплекс розроблених метрик перетворення якісних показників наукової діяльності у кількісні. Передбачається, що кожен числовий еквівалент якісного показника відображає рівень задоволення деяким критеріям та вимогам, які пред’являються до відповідних вищих навчальних закладів
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/166
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри cистемного аналізу та теорії оптимізації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118377-255507-1-PB(2).pdf342.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.